Contributie en bijdragen

(Wijzigingen voorbehouden)

(Bedragen incl. Nevobo gelden) &

In de onderstaande tabel staan de overzichten van de contributie voor het seizoen 2015/2016

Jeugd t/m 11 jaar:            €   146,00

Jeugd 12 t/m 17 jaar:       €   210,00

Senioren vanaf 18 jaar:   €   270,00

Recreanten:                       €   180,00

Steunend lid:                     €   40,50

 

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL11RABO0114504768

 

De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven.

Veelgestelde vragen over de automatische incasso