De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling betreft de VOG voor vrijwilligers ingegaan. Niet meer alleen vrijwilligers die werken met jeugd, maar elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt kan nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Een overzicht van deze ‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’ vind je hier. Het doel van de nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag geldt ook wel als bewijs van goed gedrag. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking kan komen met minderjarigen,  mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je veiligheid van je leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt.

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Je kunt de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen via https://www.gratisvog.nl/