Enkele hoofdzaken met betrekking tot de automatische incasso.
 Je maakt het ons en je zelf enorm makkelijk omtrent je contributie
 Je betaalt in 10 termijnen
 Het betreft een doorlopende machtiging tot wederopzegging
 Het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid dat incasso mogelijk is.

Wat houdt een machtiging tot automatische incasso precies in?

Het principe van automatische incasso is dat wij, als vereniging, het geld van jouw rekening afkunnen schrijven. Natuurlijk kan dit niet zomaar. Om ons hiervoor toestemming te verlenen hebben wij enkele gegevens, o.a. rekeningnummer, en toestemming van jou nodig.

Waarom incasso?

Het –spreekwoordelijke- mes snijdt aan twee kanten. Wij als vereniging hebben veel minder administratie te doen m.b.t. het verwerken van ontvangen contributie. In één keer kunnen vele tientallen contributie betalingen worden verwerkt. En contributie komt (vrijwel) zeker binnen.
Jij, als lid, hebt geen enkel omkijken meer naar het betalen van je contributie. Wil je liever gespreid betalen dan kies je voor betalen in meerdere termijnen.
Uiteraard is het betalen kosteloos.

Hoelang is de machtiging geldig?

Het betreft een doorlopende machtiging. Dit betekent dat de machtiging geldig is tot dat jij
de machtiging intrekt.
Wanneer wordt de contributie afgeschreven?
De contributie wordt in de maanden augustus t/m mei afgeschreven.
Bij aanmelding gedurende het seizoen gelden, uiteraard, andere termijnen. Informeer hiervoor bij de penningmeester.

Ontvang ik nog wel een rekening?

Ja, je krijgt altijd een rekening van ons toegezonden.
Het geïncasseerde bedrag wijkt af van mijn factuur!
Indien het afgeschreven bedrag volgens jou niet correct is neem dan contact op met onze
penningmeester en vermeld wat er volgens jou niet klopt.
Machtiging intrekken?
Dit kan heel simpel door te mailen naar onze penningmeester. Vermeld in je mail je lidnummer, naam lid en naam rekeninghouder (indien afwijkend van naam lid). De machtiging wordt dan per direct ingetrokken.
Kan ik het bedrag ook laten terug boeken?
Ja, dat kan binnen 30 dagen (de weigeringstermijn). Dit kan enkel via de bank waar je rekening loopt.

Saldo tekort?

In principe wordt het door ons opgegeven bedrag altijd van je rekening afgeschreven. Blijkt dat je saldo niet toereikend is dan wordt automatisch het zelfde bedrag vervolgens weer van onze rekening teruggestort op jouw rekening. Er zijn dan dus 2 mutaties op je rekening vlak na elkaar te zien. Het is en blijft het je eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen
dat je saldo toereikend is.