Voorzitter Vacant
Contact via het bestuur

Secretaris
Martine Hemel

Penningmeester via externe administrateur
Contact via het bestuur

Wedstrijdsecretariaat
Ellis Rolink

Algemeen lid
Ria Timmerman

Technische commissie
Rik Rolink