De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

• Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen

• Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen

• Was vaak uw handen

Regels die gelden bij thuiswedstrijden:

 • Kom in sportkleding naar de sporthal.
 • De kantine is gesloten.
 • Personen van uitspelende verenigingen hebben voorrang bij de kleedkamers. Het bestuur zorgt voor de indeling van de kleedkamers. Indien alle kleedkamers vol zijn, word je verzocht thuis te douchen of te wachten tot er kleedkamers beschikbaar zijn.
 • Maximaal 6 personen per kleedkamer, maximaal 3 personen in de douches.
 • Bij binnenkomst je handen desinfecteren. 
 • Er is een Corona-coördinator aanwezig. Deze is te herkennen aan een geel hesje. Volg de instructie van deze coördinator op.
 • Het is voor of na de wedstrijd niet toegestaan plaats te nemen op de tribune. Teams mogen maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en verlaten de sporthal z.s.m. na de wedstrijd.
 • Ieder team wordt geregistreerd via DWF. Coaches en/of andere begeleiders zonder Nevobo-pasje, waaronder chauffeurs, moeten geregistreerd worden bij de Corona-coördinator.
 • Chauffeurs van de uitspelende teams vallen onder de begeleiding. Zij mogen plaats nemen op de tribune.
 • Tijdens de wedstrijden wordt er niet gezongen of geschreeuwd. Als de wedstrijdleiding van mening is dat aan deze afspraak geen gehoor wordt gegeven, mag hij/zij ingrijpen. 
 • Na een set wissel worden de banken van de teams schoongemaakt door het team van VVE ‘86, het andere team wacht dan even in het veld.
 • Begroeten doen we vanaf de 3-meter lijn. Na de wedstrijd doen we dat ook weer op dezelfde manier.
 • Daar waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, adviseren wij het gebruik van mondkapjes.

Wij hanteren de regels van de RIVM, Nevobo en Stichting Sporthal
Erica. Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur van VVE ’86 of kijk eens op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
.